Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało opublikowane na stronie biuletynu informacji publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra https://bip.cuw.twardogora.pl